Archives

Nawożenie cykorii

Przy dawce obornika wynoszącej 25-30 t/ha stosuje się następujące ilości nawożenia mineralnego w czystym składniku: N 80-100 kg/ha, P2O5 30 – 60 kg/ha, K2O 80-120 kg/ha. Jeżeli cykorię uprawia się w drugim boku lub dalszych latach po oborniku, dawki nawozów mineralnych. należy zwiększyć o ok. 50%. Nie można jednak stosować dawki azotu wyższej niż 160 […]

funkcje poznawcze w depresji

Do wytworzenia wysokiego plonu cykorii należy zapewnić jej odpowiednią wilgotność gleby. Najwięcej wody cykoria pobiera w okresie lipiec?sierpień i występująca wówczas susza wyraźnie odbija się na jej plonowaniu. Jednakże zbyt obfite opady są niepożądane, bo mogą spowodować zwiększenie liczby kawern. Cykoria wymaga stanowiska oraz uprawy roli podobnych jak burak cukrowy. Zdecydowanie nieodpowiednie są gleby ciężkie, […]

funkcje poznawcze w schizofrenii

Wielkość głowy korzenia jest, podobnie jak u innych roślin korzeniowych, cechą odmianową. Ulega jednak dużym wahaniom pod wpływem warunków środowiskowych. Poszczególne odmiany różnią się porowatością tkanek związaną z rozluźnieniem wiązek naczyniowych rdzenia aż do zupełnego ich rozerwania. Inną niepożądaną cechą korzeni cykorii jest ich zdrewnienie, powstające w wyniku większej zawartości błonnika. Występuje ono m. in. […]

lisbon symbol

W doświadczeniach odmianowych liczba kawern u odmiany Polano- wickiej jest większa niż u Półdługiej Kujawskiej. Długość korzenia palowego o średnicy większej od 4 cm wynosi zazwyczaj 30 – 40 cm, czasem dochodzi do 60 cm. Obecnie uprawia się u nas dwie odmiany cykorii: Półdługą Kujawską, której kształt korzenia zbliżony jest do walca oraz Polanowicką o […]

Ranking firm szkoleniowych

Założenie firmy może okazać się sukcesem, jednak równie często może okazać się kompletną klapą. Co zrobić, aby nasza firma byłą wśród tych, które odniosły sukces? Przede wszystkim musimy znaleźć niszę na rynku. Oznacza to, iż musimy znaleźć jakiś obszar, w którym brakuje firm. Wydaje się, iż jest to najważniejsze, jeśli chodzi o zakładanie firmy. Później […]

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Zmiana kwalifikacji zawodowych Kurs certyfikat kompetencji zawodowych to w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku i jakie mamy doświadczenie zawodowe, szansa na naszą dalszą aktywizację na rynku pracy. Wcale nie musi to być kurs komputerowy, zwłaszcza jeżeli sami dobrze opanowaliśmy nowe technologie. Byłaby to strata czasu. Może to być kurs językowy, bo dzisiaj żadna […]

Szkolenie okresowe BHP online

Nie wiem czy zauważyliście tę zmianę, ale coraz częściej szkolenia, które przygotowują do pracy w danym zawodzie, organizowane są online a nie w tradycyjny sposób. Dzieję się tak z paru powodów. Po pierwsze jest to rozwiązanie o wiele tańsze dla pracodawcy. Nie musi on organizować miejsca, czasu, jak i osoby prowadzącej takie szkolenie, a co […]

Szkolenie telemarketing

Świat nie stoi w miejscu. Technologia tak szybko zdobyła nowe rejony, że nawet nie zdążyło przeminąć jedno pokolenie. Zmiany, zmiany dokonują się na naszych oczach i przy naszym współudziale. Bez tego nie posiadalibyśmy ani komputerów, ani telefonów, o internecie już nie wspominając. Jednakże prowadzi to do tego, że powstają nowe zawody oraz nowe profesje. Właśnie […]

Pisanie pracy inżynierskiej

Zlecenie napisania pracy inżynierskiej – warto? Coraz więcej studentów decyduje się na zdobycie tytułu inżyniera bądź magistra inżyniera, co otwiera drogę do kariery w wielu zawodach, np. projektanta dróg. Często wymaga to jednak wyrzeczeń, co może się niektórym nie podobać, zwłaszcza tym bardziej leniwym. Tutaj w grę zlecenie napisania pracy inżynierskiej innej osobie zamiast wykonania […]

Szybkie pisanie prac magisterskich na zamówienie

Jak obecnie przedstawia się sytuacja w polskiej branży takich rozwiązań i usług, jak szeroko rozumiane szybkie pisanie prac magisterskich na zamówienie? Odpowiadając na to pytanie, należy przede wszystkim zauważyć, że ów sektor znajduje się obecnie w fazie bardzo dynamicznego i, jak się wydaje, wciąż przybierającego na tempie rozwoju. Wiąże się z występowaniem splotu sprzyjających czynników, […]

Szkoła policealna – Rzeszów

Technik drogownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i Europie. Absolwent szkoły policealnej o tym kierunku może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową i eksploatacją dróg, ulic, autostrad, lotnisk. Może nadzorować budową i eksploatacją  inżynierskich obiektów drogowych, kosztorysować roboty, utrzymywać drogi i obiekty drogowe. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, […]

Szkoła językowa – Rzeszów

Różne kursy językowe Osoby, które chciałaby uczyć się języków obcych, powinny zdecydowanie wziąć pod uwagę ofertę nowoczesnych szkół językowych. Taka szkoła językowa prowadzi naprawdę różne kursy językowe. Na uwagę zasługują chociażby profesjonalne kursy językowe dla dzieci. Dobra szkoła językowa prowadzi kursy już dla przedszkolaków. Rzecz jasna w tym przypadku chodzi o kursy, podczas których dzieci […]

Szkoła dla dorosłych – Rzeszów

Szkoły dla dorosłych – rabaty To, że za naukę w szkole dla dorosłych trzeba zapłacić, chyba nikogo specjalnie nie dziwi. Przecież chodzi o placówkę prywatną, która musi się z czegoś utrzymać. W praktyce oznacza to, ze słuchacze muszą płacić za każdy semestr nauki. Na szczęście szkoła dla dorosłych może zaoferować swoim uczniom różne atrakcyjne rabaty […]

baśń literacka

Na co zwracać uwagę przy wyborze przedszkola dla naszych pociech? Pierwszej roli nie powinny odgrywać finanse, choć nie da się ukryć, że wydatek na prywatne przedszkole przekracza możliwości wielu rodziców. Jeśli jednak pieniądze na ten cel zostały już przeznaczone, zastanówmy się nad profilem placówki i jej ofertą. Sporo przedszkoli prywatnych to konkretny profil, na przykład […]

funkcja poznawcza języka

Bez samochodu ani rusz Samochód potrzebny od zaraz Funkcjonowanie bez samochodu w dzisiejszych czasach jest znacznie utrudnione. Często musimy się szybko przemieszczać a nie w każdym mieście komunikacja miejska działa sprawnie. Potrzebne nam prawo jazdy i samochód. Pierwszym krokiem do realizacji tych potrzeb jest nauka jazdy. Warto wybrać szkołę z doświadczeniem. Dlaczego to takie ważne? […]

funkcje literatury dziecięcej

Coaching – co to jest i czy jest skuteczne? Trudno dziś już znaleźć kogokolwiek, kto nie wiedziałby czym jest coaching. Każdy w zasadzie ma mniejsze lub większe pojęcie czym zajmuje się coach i w jaki sposób pomaga ludziom. Tym nie mniej, wiedza na temat coachingu jest bardzo powierzchowna. Jedynie specjaliści, wykształceni w dziedzinie psychologii wiedzą […]

funkcje w literaturze

Obecnie na świecie język angielski jest jednym z najpopularniejszych, a na pewno biznesowym. Dlatego nauka angielskiego powinna być wdrażana już od najmłodszych lat. Edukacja zresztą już dawno zauważyła tę prawidłowość i powoli zaczyna kierować się w tę stronę. Coraz więcej przedszkoli wprowadza obowiązkową naukę angielskiego już od trzeciego roku życia. W szkołach podstawowych i gimnazjach […]

symbol lisa

Kursy językowe organizowane przez szkoły specjalizujące się w nauczaniu języków obcych są ciekawą propozycją dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje, nabyć nowe praktyczne umiejętności oraz kontynuować swój rozwój, zarówno zawodowy, jak i osobisty. Umiejętność komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym stanowi kluczowy aspekt brany pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego do pracy, bez względu […]

funkcja estetyczna literatury

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina, która kształtuje właściwe warunki pracy. Jest to zbiór zasad z takich przedmiotów jak ergonomia, medycyna i ekonomika pracy, a także psychologii i technicznego bezpieczeństwa. Przestrzegania przepisów BHP pilnuje Państwowa Inspekcja Pracy, Zawód technika bhp jest coraz bardziej popularny. Może nim zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie albo studia podyplomowe. Jednym […]

funkcja poznawcza sztuki

Współczesny system edukacji kładzie ogromny nacisk na teorię, czyli w dużej mierze na pamięciowe opanowanie określonych treści. Edukacja w takim systemie jest niestety raczej teoretyczna i niekoniecznie skorelowana z życiem realnym. Nauka opiera się na przestarzałych koncepcjach i nie wyposaża dziecka w konkretne narzędzia. Oczywiście, nie zawsze i nie wszędzie tak jest. Czasem trafi się […]

baśń ludowa i literacka

W dobie bardzo szybko zmieniającego się świata nauka odgrywa kluczową rolę w dostosowaniu się współczesnego człowieka do wymagań, jakie są przed nim stawiane. Postęp techniczny i technologiczny w ostatnich dwóch dekadach jest tak szybki, że dane i informacje aktualne jeszcze 2-3 lata temu, tracą na znaczeniu bądź też ulegają redefiniowaniu. Dlatego też jeszcze nigdy w […]

funkcja estetyczna w sztuce

Jedną z wartości najważniejszych w życiu jest wykształcenie. Nie należy go nie doceniać, ponieważ nauka może nam w życiu otworzyć wiele drzwi. Zresztą edukacja trwa dłużej niż tylko w szkole i człowiek rozwija się, wciąż się ucząc czegoś nowego. Należy pamiętać, że to, co włożymy do głowy, czyli czego się nauczymy, zaprocentuje w przyszłości. Kiedy […]

funkcje literatury dla dzieci

Zadaniem każdej szkoły jest realizowanie programu nauczania. Edukacja wczesnoszkolna kształtuje u dzieci pozytywny stosunek do nauki i społeczeństwa. Zapewnienie dziecku bezpiecznych, przyjaznych warunków do nauki sprzyja rozwojowi cech charakteru. Angażowanie dzieci w koła naukowe, sportowe i artystyczne, integracja i współzawodnictwo kształtują w nich odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Odejście od stereotypowych schematów prowadzenia zajęć […]

funkcje literatury dla dzieci i młodzieży

Już od momentu narodzin dziecko rozpoczyna poznawanie świata. Jest to początek długiego procesu edukacji. Przez pierwsze lata nasza edukacja jest stricte związana z akwizycją językową. Wiedzę zdobywamy nieświadomie poprzez kontakt z dorosłymi czy oglądanie bajek. W wieku lat sześciu lub siedmiu zaczyna się nauka w szkole podstawowej. Dzieci w tym wieku nabywają wiedzę dzięki pomocy […]

funkcje poznawcze u osób starszych

Szkoła podstawowa wyposaża dzieci w podstawowe umiejętności czytania i pisania. To właśnie w niej mały człowiek kształtuje swój stosunek wobec zdobywania wiedzy. Nauka i edukacja powinny iść w parze z przyjemnością. W zależności od formy przekazywania treści dziecko albo chętnie do niej uczęszcza i wykazuje aktywność na zajęciach, albo w wyniku strachu, niechęci unika chodzenia […]

ramy kultury

Nawodnienie podsiąkowe polega na piętrzeniu wody za pomocą zastawek i jazów w rowach i kanałach, skąd następnie przesiąka do gleby. Przy dostatecznej ilości wody w rowach otwiera się co kilka dni zastawki. Powoduje to zmianę poziomu lustra wody w rowach oraz w profilu glebowym zasilanym z rowów przez podsiąkanie. Zmiana poziomu wody powoduje lepsze napowietrzenie […]

funkcja estetyczna

Nadmiar wody z terenu zmeliorowanego przedostaje się do rowów w dwojaki sposób: jako woda powierzchniowa, pochodząca z ulewnych deszczy lub zalewów; jest ona przejmowana przez rów i szybko odprowadzana, zanim wsiąknie w głąb profilu glebowego; jako woda gruntowa, której nadmiar przesącza się z profilu glebowego. Jest to przede wszystkim woda grawitacyjna, której dana gleba nie […]

funkcje literatury

Współczesna szkoła dopiero chyba szuka pomysłu dla siebie. Nie do końca wiadomo, czy ma trzymać się tradycji, czy też rozwijać się w kierunku cyfryzacji. A przecież edukacja to jeden z ważniejszych czynników mających wpływ na rozwój społeczeństwa. Niestety współcześnie staje się ona narzędziem rozgrywek politycznych, podobnie zresztą jak medycyna i ochrona zdrowia. A należy pamiętać, […]

baśń literacka

Jak zdobyć klucz do sukcesu? A może co jest naszym kluczem do sukcesu? Inteligencja, skupienie, wiedza? Czy może jednak nasze nastawienie i pozytywne myślenie, że wszystko się uda? Badania wykazały że zdolność i inteligencja to cechy, które możemy rozwijać. Nauczyciele pełnią niezwykle ważną rolę w zdobywaniu naszego klucza do sukcesu. Bardziej powinniśmy interesować się nauką […]

symbol lisa

Przykładem usuwania domieszek organicznych może być oczyszczanie wód ściekowych od zawartości fenolu problem, który w Polsce narobił dużo hałasu. W nowoczesnym przemyśle bardzo łatwo o zanieczyszczenie ścieków tym związkiem: znajduje się on w ściekach koksowni, fabryk półproduktów organicznych, fabryk mas plastycznych i lakierów. Sprawę pogarsza fakt, że już minimalna zawartość fenolu (0,001 mg na litr) […]

higiena psychiczna człowieka

Ale przecież to nie znaczy, że nie trzeba o tym mówić. A osiągnięcia te spychają w cień spryt i przebiegłość Sherlocka Holmesa. Mają jeszcze i tę wyższość, że są w odróżnieniu od sukcesów Sherlocka ? prawdziwe. Metoda, która doprowadziła do takich sukcesów, to metoda tzw. topienia strefowego. Charakteryzuje się tym, że bez skomplikowanej aparatury powtarza […]

funkcja poznawcza

Dopóki życie gospodarcze obracało się w kręgu surowców naturalnych, produktów rolnych i zwierzęcych, ocena czystości towaru była prosta i oczywista. Na przykład kupiec zboża sięgał do przypadkowo wybranych worków, brał garść ziarna i ?na oko” badał stopień zanieczyszczenia plewami, nasionami innych roślin, piaskiem itp. Zależnie od wyniku własnych obserwacji nazywał zboże mniej lub więcej czystym […]

ramy kultury

Jeśli chcemy mieć wodę starannie oczyszczoną, to weźmy ją z ampułek do zastrzyków. Suchej pozostałości znajdziemy w niej bardzo mało, 0,0001 g na litr. Zdziwimy się jednak zapewne, gdy stwierdzimy, że ilość gazów zadartych w tak oczyszczonej wadzie nie tylko się nie zmniejszyła, ale przeciwnie ? jest Wyraźnie większa niż w przypadku wody morskiej. Jak […]

funkcja estetyczna

Żeby ocenić, z jakich składników złożona jest badana próbka lub która z dwóch jest bardziej czysta ? zawiera mniej domieszek, musimy się uciec do wnikliwego badania chemicznego. Nie muszą to być koniecznie jakieś specjalnie skomplikowane sposoby. W wielu wypadkach samo życie nasuwa nam rozwiązania. Weźmy np. wodę. Pojawia się ona wokół nas w znacznym bogactwie […]

funkcje literatury

Piękne kryształy różnych soli są nieco innego pochodzenia. Od momentu kiedy na Ziemi skropliła się para wodna, woda zaczęła krążyć i rozpuszczać sole. Gdy powstałe w ten sposób roztwory z tych czy innych przyczyn silnie parowały, krystalizowały z nich kryształy rozpuszczonych soli. Dążenie człowieka do wyodrębniania i oczyszczania substancji nie jest nowością. Już w starożytności […]

funkcja estetyczna sztuki przykłady

Nowoczesny chemik nie hoduje rozwianej brody, nie szuka kamienia -filozoficznego i nie goni za złudnym flogistonem jak dawni alchemicy, ale oczy jego pozostały takie same. Tak samo pałającym wzrokiem obserwuje retortę i probówkę, w której przebiega reakcja chemiczna. Bo jest coś urzekającego w chemii. W kilku gramach, a nawet miligramach substancji może czaić się śmierć. […]

funkcja estetyczna sztuki

Czysty acetylen ma wprawdzie charakterystyczny zapach, ale nie taki przykry. Karbid natomiast jest produktem technicznym, produkowanym na ogromną skalę ? miliony ton rocznie. Nie potrzeba długo tłumaczyć, że przy tak masowej produkcji czystość produktu będzie stała pod znakiem zapytania. Chcąc otrzymać karbid, bierze się całymi wagonami koks i wapno i stapia te surowce w piecu […]

funkcja poznawcza

Czystość grafitu otrzymywanego na skalę techniczną zależy od czystości materiałów wyjściowych i od temperatury spiekania , zwanego grafitowaniem. Grafit zazwyczaj otrzymujemy z koksu. Boru nie udaje się usunąć podczas grafitowania, gdyż zamiast oddestylować, pod wpływem wysokiej temperatury wiąże się z węglem na trudno topliwy związek ? karbidek boru. Najczęściej do produkcji grafitu reaktorowego stosuje się […]

funkcja ludyczna

Jesteśmy, być może znudzeni już astronomicznymi cyframi, jakimi zarzuca nas obecna nauka i technika. Obojętnie słuchamy o megatonach (1 000 000 ton) klasycznego materiału wybuchowego, jakiemu odpowiada wybuch bomby wodorowej, o prędkościach, jakie nadać możemy cząstkom elementarnym (elektronom, protonom itd.) w cyklotronach, o prędkościach, odległościach itp. rzeczach związanych z pokonywaniem przestrzeni międzyplanetarnej i o wielu […]

top