ZNAKI PRZEKAZÓW

Znaki przekazów audiowizualnych o rodowodzie technicznym naj­bardziej spośród dotąd znanych przywodzą na myśl rzeczywistość świata realnego, w swoisty sposób uobecniają ją, prezentują wielostronnie – w porównaniu z mate­rią innych przekazów – sytuację ludzką w świecie. Wysoki stopień ikoniczności budulca przekazów telewizyjnych polega zatem na wieloaspektowym powtórzeniu świata realnego bądź świata zainscenizowanego, co umożliwiają i zarazem gwaran­tują nowe techniki rejestracji. Ten wysoki stopień ikoniczności konstytuuje, by tak rzec, sposób istnienia telewizyjnego budulca, i ustanawia sytuację wyjściową dla wszystkich zabiegów oraz mechanizmów znaczeniowych i komunikacyjnych. Natomiast sama rejestracja może odbywać się w różny sposób, towarzyszy jej wybór i selekcja: materiału, punktu widzenia. Niejednokrotnie zdarza się, że reali­zatorzy – w pogoni zresztą za autentyzmem – organizują na użytek kamery zdarze­nia rzeczywiste. Nagminne są, dla przykładu, raczej niewinne interwencje kolory­styczne, retusze kosmetyczne i upiększające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *