NASZE KONTAKTY

W naszych kon­taktach bezpośrednich doceniamy przecież możliwość obcowania z osobami. Zaś wewnątrztekstowa gra napięć między funkcjami rzeczowymi a semiotycznymi, między ogniskami znaczeń a obszarami mało zsemiotyzowanymi stanowi wyró- żnialną właściwość przekazu telewizyjnego.Status komunikacyjny. Budulec przekazów telewizyjnych odznacza się relacyjnością, wewnętrzną dynamiką, swoistą grą napięć. One właśnie wspólnie ustanawiają przesłanki statusu komunikacyjnego programów telewizyjnych. Przy­wodzenie na myśl rzeczywistości świata realnego stale sprzyja aktualizacji w odbio­rze doświadczeń potoczno-życiowych, jakby niezależnie czy obok ukształtowanej już świadomości komunikacyjnej, sprzyja interpretacji metonimicznej tych przeka­zów w pewnym sensie niezależnie czy obok ich wewnętrznej organizacji i kompli­kacji znaczeniowych.Rozwój kultury audiowizualnej, kształtowanie się audiowi­zualnych środków wyrazu, obecność autorskich intencji znaczeniowych, umiejętność ich odczytywania przez odbiorców sprzyja interpretacji metaforycznej jakby ponad wysokim stopniem podobieństwa przysługującym budulcowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *