KOLEJNA CECHA

Kolejną audiowizualną cechą przekazu telewizyjnego jest obecność wew­nątrz tekstu funkcji rzeczowych i funkcji semiotycznych. Gra napięć między iluzyjnością a intencją znaczeniową ma swoje przedłużenie w orga­nizacji wewnętrznej tekstu. Techniki rejestracji właściwe telewizji sprawiają, że do struktury przekazu wnoszone są również pierwotne funkcje rzeczowe składników utrwalonego przez kamerę materiału. Te pierwotne funkcje rzeczowe należą oczy­wiście do porządku społecznych praktyk i nasza wiedza o nich jest zazwyczaj wcześniejsza. Realizator musi to brać w rachubę przy konstruowaniu nowych zna­czeń. Wniesione do przekazu telewizyjnego funkcje rzeczowe wraz z utrwalonymi przedmiotami, postaciami, tłem powodują, że mechanizmy znaczeniotwórcze pow­stają w drodze napięć pomiędzy owymi pierwotnymi funkcjami rzeczowymi a funkcjami semiotycznymi, jakie w danym ujęciu wyznacza realizator tym samym przedmiotom, postaciom, kontekstowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *