INNE WŁAŚCIWOŚCI

Cho­ciaż interpretacji metaforycznej sprzyja wyraźnie wzrost społecznej roli komunika­cji audiowizualnej, to na korzyść interpretacji metonimicznej działa siła iluzji w przywoływaniu i uobecnianiu świata realnego. Status komunikacyjny przekazów telewizyjnych polega na pełnej napięcia oscylacji pomiędzy interpretacją metonimi- czną a interpretacją metaforyczną, na permanentnej grze między siłą iluzji powtó­rzenia sytuacji przed kamerą a świadomością jego konwencji.Sygnalizowane dotąd cechy przekazów telewizyjnych zyskują faktyczne oświetle­nie przez inne właściwości komunikacji audiowizualnej, a zwłaszcza telewizyjnej. Pośród nich czołowe miejsce zajmuje masowość. Telewizja objęła swoim zasię­giem wszystkich bądź prawie wszystkich. Z jej skutecznością bywa rozmaicie, ale skala jej oddziaływania jest ogromna. Masowość oznacza łatwy do niej dostęp pub­liczności. Możliwość odbioru przez każdego. I telewizja chce trafiać do wszystkich, do każdego. Chce zagospodarować wyobraźnię i czas swoich odbiorców, chce na­rzucić im emocje i zachowania. Może pełnić funkcje gazety i magazynu, kina i tea­tru, estrady i stadionu, funkcje edukacyjne i wychowawcze. Masowość łączy się z założoną globalnością jej oddziaływania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *