DALEKIE POSUNIĘCIE

W niektórych przypadkach inscenizacja życia dla kamery, jeszcze przed rejestracją, ma charakter głębszy, bar­dziej zasadniczy dla wymowy całej wypowiedzi. Skala takich interwencji jest bar­dzo rozległa – od konsekwencji wynikających z samej obecności ekipy realizatorów w danym miejscu: na sali obrad, w zakładzie, w innym miejscu publicznym czy też prywatnym, po karykaturalny przykład przedstawiony w filmie Mort en direct Ber­tranda Tavenier. Ale nawet daleko posunięta inscenizacja czy też świadomie przep­rowadzona deformacja jest dokonywana i odbierana ze względu na ową sytuację wyjściową – wysoki stopień ikoniczności materiału utrwalonego przez kamerę. Swoiste powtórzenie realnej czy inscenizowanej rzeczywistości sprzed kamery w przekazie audiowizualnym, telewizyjnym, w założeniu najwierniejsze, dokonuje się zawsze w jakiejś konwencji, a także z określoną intencją znaczeniową i komunika­cyjną. Budulec poddawany jest niezbędnej organizacji, podlega rozmaitym zabiegom znaczeniotwórczym, nadbudowywane są nad nim znaczenia wewnętrzne, specyfi­czne dla danego typu wypowiedzi, znaczenia zewnętrzne, wspólne różnym typom tekstów w kulturze współczesnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *